Innehåll

Balans nr 5 2008

Revisionsplikten: Vad tycker justitieministern om Bo Svenssons förslag?

Är du nöjd med utredningen?

Beatrice Ask (m) säger att regeringen begärt förenklingar för mindre företag och att det är just detta som Bo Svenssons förslag innebär.

– Utredningen belyser hur ojämnt det är för små svenska företag jämfört med i princip hela övriga Europa.

– Man kan diskutera detaljer i utredningen exempelvis om det är rätt nivå eller om reformen bör genomföras snabbare. Men huvuddragen ser bra ut.

Justitieministern förklarar att ”Sverige ska vara företagarvänligt” och definitivt inte sämre än andra europeiska länder.

Men behövs inte revisorn för att se till att det inte blir skattefel?

– Jag tror att farhågorna är överdrivna. Det största bekymret med redovisning och annat ligger i de allra minsta företagen.

– Förslaget är radikalt eftersom vi i Sverige hittills haft en stel lagstiftning med höga krav på revision. Det är en stor förändring men vi ska komma ihåg att vi hade den typen av regler för 20 år sedan.

Elisabeth Precht