Innehåll

Balans nr 6-7 2008

Noteringar: Byråbidrag till skatteforskning

Med stöd av revisions-, skatte- och advokatbyråer bildar Handelshögskolan i Stockholm stiftelsen Centrum för skatterätt. Meningen är att man ska ”främja forskning i skatterätt och närbesläktade områden som är av stor relevans för svenskt näringsliv”. Undertiden 2008 till 2010 har Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Mannheimer Swartling, Skeppsbron Skatt och Öhrlings PricewaterhouseCoopers utlovat forskningsbidrag.

Föreståndare för centret är professor Bertil Wiman. Ett dotterbolagtill stiftelsen kommer att anordna lunchseminarier, Skatterättsligt Forum, som bedrivits på Handelshögskolan sedan år 2000.