Balans nr 8-9 2008

Noteringar: Svensk standard för redovisningskonsulter klar vid årsskiftet

FAR SRS och SRF samverkar för att stärka branschen

Före sommaren avviserade Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) och FAR SRS om att samverka för att tydliggöra redovisningskonsultens uppgift, roll och ansvar.

– Målsättningen med samarbetet mellan SRF och FAR SRS är att vi ska kunna arbeta efter gemensamma regelverk för redovisningskonsulter. Marknaden måste uppfatta auktorisationen av redovisningskonsulter som en tydlig kvalitetsstämpel, sa SRF:s ordförande Mikael Carlsson i samband med offentliggörandet.

Under sommaren har man fört vidare samtal kring samarbete och bland annat kommit fram till att vidareutveckla Reko till att bli Svensk standard för redovisningskonsulter. En arbetsgrupp ska arbeta med den nya standarden under hösten och förhoppningen är att den ska kunna tillämpas från den 1 januari 2009.

– Bland annat kommer vi att komplettera med en Reko om medelsförvaltning samt nya Reko avseende affärsrådgivning, berättar Caisa Drefeldt som är chef för redovisnings sektionen hos FAR SRS.

I arbetsgruppen som ska vidareutveckla Reko ingår Kristina Lilja och Lotta Jörgensen, från FAR SRS, och Sven-Inge Danielsson och Peter Nilsson, från SRF.

SRF och FAR SRS vill också inom en snar framtid presentera en gemensam kvalitetskontroll.

– Detta är en gemensam strävan hos båda organisationerna, att stärka redovisningskonsultens roll och titeln ”auktoriserad redovisningskonsult”, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Kraven för auktorisation som redovisningskonsult och regler för vidareutbildning är också prioriterade områden. FAR SRS och SRF har hittills utvecklat parallella auktorisationer. Detta kan skapa en oklar bild hos intressenterna.

– Näringsliv och samhälle är beroende av ett högt förtroende för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Ett sådant förtroende förutsätter enhetliga och tydliga krav på de olika yrkesrollerna, menar Peter Clemedtson som är ordförande i FAR SRS.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...