Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, har nominerats av Nordiska revisorsförbundet (NRF) till Deputy President i International Federation of Accountants (IFAC). Under september månad offentliggör IFAC:s nomincringskommitté sitt förslag. Mandatet som Deputy President är på två år som brukar följas av ytterligare två år som President.

Valet görs på årsmötet (Council) i november. Göran Tidström har varit medlem i IFAC Board sedan 2004, men representerade dessförinnan den europeiska organisationen FEE i flera år.