EU-kommissionen utfärdade i början av sommaren en rekommendation om att alla medlemsstater bör införa ett tak för revisorers skadeståndsansvar. Syftet med beslutet sades vara ”att uppmuntra tillväxten av alternativa revisionsbyråer på en konkurrensutsatt marknad”.

Begränsat skadeståndsansvar är idag lagfäst endast i ett fåtal europeiska länder, bland annat i Österrike, Belgien, Tyskland och Storbritannien. ”Dagens förhållanden förhindrar inte bara nya spelare att komma in på den internationella revisionsmarknaden utan hotar också de redan existerande byråerna” ansåg den ansvarige kommissionären Charlie McCreevy.

Den europeiska revisorsorganisationen FEE välkomnade rekommendationen och betecknade den som ”rimlig”. Man påpekade samtidigt att uttalandet endast rör noterade bolag: ”Rekommendationen bör inte avhålla medlemsstater från att fatta beslut om begränsat skadeståndsansvar för både listade och icke-listade företag” förklarade Olivier Boutellis-Taft, vd hos FEE.