Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: Nygammal examen tillbaka

Karin Prytz, redovisningskonsult hos Deloitte i Östersund representerar FAR SRS i det certifieringsorgan som utfärdar diplom till ”nygamla” gymnasieekonomer. Den första kullen med dessa ekonomer certifierades i juni i år. Karin Prytz och hennes åtta kollegor certifierar också skolor som får rätt att hålla utbildningen. Till dags dato har cirka 75 skolor tilldelats sådant certifikat.

Det är de tidigare ekonomutbildningarna vid handelsgymnasier som åter kommit till heders. Dessa skolor försvann när gymnasieskolan reformerades på 1970-talet, samtidigt som arbetsuppgifterna som ekonomiassistent, bokföringsassistent, kundansvarig osv. fanns kvar.

Utbildningen innebär att eleverna läser minst 550 poäng ekonomiska ämnen, varav minst 350 poäng i ämnet företagsekonomi. De läser minst till och med nivån matematik c samt gör sitt projektarbete med inriktning på ämnet företagsekonomi.

– Den nya gymnasiekonomutbildningen är värdefull för branschen, säger Karin Prytz.

Hon menar att det är frågan om gymnasieskolor som verkligen satsar på utbildning inom ekonomi och att eleverna får en bra grund att bygga vidare på när de senare studerar ekonomi på högskolenivå.

– Gymnasieutbildningen ersätter inte den högskoleutbildning som krävs för att bli auktoriserad redovisningskonsult, anser Karin Prytz och förklarar vidare att visst kan det finnas tjänster på assistentnivå inom redovisningsbranschen där gymnasieutbildning räcker.

– Då är det bra att veta att utbildningen för gymnasieekonomer är utmärkt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...