Karin Prytz, redovisningskonsult hos Deloitte i Östersund representerar FAR SRS i det certifieringsorgan som utfärdar diplom till ”nygamla” gymnasieekonomer. Den första kullen med dessa ekonomer certifierades i juni i år. Karin Prytz och hennes åtta kollegor certifierar också skolor som får rätt att hålla utbildningen. Till dags dato har cirka 75 skolor tilldelats sådant certifikat.

Det är de tidigare ekonomutbildningarna vid handelsgymnasier som åter kommit till heders. Dessa skolor försvann när gymnasieskolan reformerades på 1970-talet, samtidigt som arbetsuppgifterna som ekonomiassistent, bokföringsassistent, kundansvarig osv. fanns kvar.

Utbildningen innebär att eleverna läser minst 550 poäng ekonomiska ämnen, varav minst 350 poäng i ämnet företagsekonomi. De läser minst till och med nivån matematik c samt gör sitt projektarbete med inriktning på ämnet företagsekonomi.

– Den nya gymnasiekonomutbildningen är värdefull för branschen, säger Karin Prytz.

Hon menar att det är frågan om gymnasieskolor som verkligen satsar på utbildning inom ekonomi och att eleverna får en bra grund att bygga vidare på när de senare studerar ekonomi på högskolenivå.

– Gymnasieutbildningen ersätter inte den högskoleutbildning som krävs för att bli auktoriserad redovisningskonsult, anser Karin Prytz och förklarar vidare att visst kan det finnas tjänster på assistentnivå inom redovisningsbranschen där gymnasieutbildning räcker.

– Då är det bra att veta att utbildningen för gymnasieekonomer är utmärkt.