Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: Bonde i karantän

Avdelningschef Erik Saers vid Finansinspektionen är vikarierande generaldirektör och chef för Finansinspektionen efter Ingrid Bonde, som går till näringslivet där hon blir vd på AMF Pension.

Ingrid Bonde är fram till sin anställnings slut anställd i regeringskansliet för att, som finansdepartementet förklarar ”Bondes byte av anställning från den granskande Finansinspektionen till aktör på marknaden innebär att det är lämpligt med ett tidsmässigt mellanrum mellan anställningarna”.