Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: Irev satsar på fler utbildningar i södra Sverige

Från och med i höst erbjuder Irev 18 olika kurser inom områdena revision, redovisning, skatt och moms i Malmö. Det innebär att både blivande samt auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter i södra Sverige inte alltid behöver resa till Stockholm eller Göteborg.

– Det känns bra att vi kommer till kunden. Kursdeltagarna slipper nu dyra omkostnader som resor och hotellboende. Dessutom vet vi att det finns ett bra underlag i södra Sverige, säger Irev:s vd Christina Sahlin.

Första steget i att sprida utbildningar utanför Stockholm togs 1996 med satsningen ”Irev på västkusten”. Nu tar man alltså ett andra steg – södra Sverige.

– När vi arrangerade auktorisationsdagarna för redovisningskonsulter under vintern/ våren framkom att det var många som ville att vi skulle förlägga fler utbildningar i södra Sverige.

Finns det planer på att erbjuda hela eller delar av kursutbudet i norra Sverige?

– Vi tar även där ytterligare ett steg bland annat genom samarbete med lokalföreningarna. Under hösten har vi haft ett antal aktualitetsdagar i bland annat Luleå.

Redan idag finns Irev på plats i Malmö med ”sina stora dagar” – Skattedagen, Redovisningsdagen och Fåmansföretagardagen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...