Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Svensk lag för svenska

En lag som reglerar svenska språkets ställning kommer av allt att döma att träda i kraft 1 juli 2009. Konkret innebär förslaget, skriver utredaren Bengt-Åke Nilsson ”att svenska ska användas i stället för andra språk när det är möjligt, t.ex. inom den högre utbildningen och i EU-arbetet”. Han fortsätter: ”... den som företräder Sverige i EU ska använda svenska där tolkning kan fås, om det inte av särskilda skäl är lämpligare att använda ett annat språk”.

– Jag är glad att utredningen tar de svenskar i örat som fuskar sig fram på halvspråkig engelska och därmed förlorar i internationella förhandlingar, förklarade Horace Engdahl, Svenska akademiens ständige sekreterare när han talade vid ett seminarium om förslaget till en första svensk språklag.

Han vände sig till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, som också var med vid seminariet, och menade att det i lagen bör finnas med en passus att ”svenska är undervisningsspråket på alla nivåer i utbildningssystemet”. Detta för att undvika sämre utbildning som, enligt honom, blir resultatet när lärare ska undervisa och elever undervisas på engelska istället för sitt ”bästa språk”.

Horace Engdahl ser engelskan som ett hot mot svenskan. Han, kulturministern och flera andra talare pekade på risken att svenskan utarmas när specialområden som exempelvis biomedicin avhandlas på engelska. I slutändan finns det helt enkelt inte svenska ord att ta till.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...