Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: Nytt institut med tull och moms i fokus

I mitten av december etablerades ett nytt institut som kommer att syssla med indirekta skatter vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

– Ett sponsoravtal med Ernst & Young gör det möjligt för Institutionen för handelsrätt vid Ekonomihögskolan att etablera ett ”Centre of Excellence” för forskning och utbildning inom indirekta skatter. I dag finns väldigt lite forskning på områ det, i såväl Sverige, Europa som hela världen, säger jur. dr Oskar Henkow, Lunds universitet.

Avtalet löper på fyra år, och förhoppningen är att det kan bli fler finansiärer.

– En drivande orsak för oss att samarbeta med Ernst & Young är att vi får en rele vant och praktisk koppling till näringslivet.