Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: Kvinnor ser fler fördelar än män med att starta eget

Friheten och glädjen över att skapa sin egen succé ser kvinnor som de största fördelarna med att vara egenföretagare enligt Trygg-Hansas småföretagarundersökning.

85 procent av de kvinnliga egenföretagarna svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med sin situation. Motsvarande siffra för männen var 79 procent.

Kvinnor ser fler fördelar än män med att vara egenföretagare. På nästan alla svarsalternativ har en större andel kvinnor än män tyckt att det är en fördel med att vara egenföretagare. Enda undantaget är frågan om att tjäna pengar. Det är viktigare för männen.

– Det är väldigt positivt att kvinnor ser så många fördelar med att vara småföretagare. Men fortfarande är det långt fler män än kvinnor som startar eget företag, säger Catarina Boijort som är chef för Småföretagarfrågor på Trygg-Hansa.

Enligt statistik från Nutek är 21 procent av de som startar eget varje år kvinnor.