Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: Vägledning för vidareutbildning

FAR SRS utbildningskommitté har tagit fram en vägledning för vidareutbildning.

– Vägledningen är i huvudsak gjord utifrån en ”CPD Planner” som The Institute of Chartered Accountants in England and Wales har gjort. CPD betyder Continuing Professional Development, berättar Anette Hedbern som är ansvarig för utbildningsfrågor hos FAR SRS och adjungerad ledamot i utbildningskom mittén.

Tanken med denna vägledning är framför allt att fundera på vilken utbildning som är relevant ”för mig i mitt arbete”. Dessutom blir det också en dokumentation över vidareutbildningen som kan följas upp i kvalitetskontrollen, då vidareutbildningskravet är en del av kontrollen.

– Jag tror denna vägledning blir en bra hjälp för våra medlemmar. Avsikten är att gå från en input till en output approach, det vill säga inte stirra sig blind på antal timmar utan vad man lärt sig och behöver fördjupa sig i eller uppdateras på så att kvalitén på utfört arbete blir den bästa.

Kravet på vidareutbildning som gäller för alla medlemmar i FAR SRS styrs av regler från IAESB inom IFAC (International Federation of Accountants, världsorganisationen för revisorer och rådgivare), och är lika för alla 145 länder som är medlemmar. Inom IAESB diskuteras för tillfället hur man mäter vidareutbildning.

Vägledningen kommer inom kort att finnas tillgänglig för medlemmar på hemsidan <www.farsrs.se>.