Innehåll

Balans nr 1 2009

ARENA08: ”Nu lanseras version 3.0”

– Regeringen tvekar att ta bort förvaltningsberättelsen, sa Dan Brännström när han redogjorde för de olika utredningar som nu ligger på regeringens bord. Han frågade ifall de olika föreslagna förändringarna verkligen innebär förenklingar.

– Det blir kanske bättre men inte enklare.

Han påpekade att företagen får större valfrihet men samtidigt måste ta mer ansvar för sitt handlande.

Att utredaren Bo Svensson föreslagit att revisionsplikten ska avskaffas i ett slag – vilket FAR SRS motsätter sig och Dan Brännström kallar big bang – var en av de frågor som togs upp av flera talare under dagens lopp.

– Det blir sannolikt en lagrådsremiss och proposition tidigast sommaren eller hösten 2009. Min prognos är att lagen träder i kraft 1 juli 2010 och att revisions plikten då avskaffas med en big bang, sa Dan Brännström och ställde den retoriska frågan ”vad händer nu?”

– Det är viktigt att IASB står emot. En del skyller ju [finanskrisen] på värdering till verkligt värde. Men här är det bara frågan om budbäraren.

FAR SRS, förklarade Dan Brännström, är på god väg att bredda organisationen för att motsvara branschen som omfattar revisorer, redovisningskonsulter, skatteexperter och rådgivare. Nu lanseras ”version 3.0”:

– Revisorns verktygslåda finns ju redan men den måste upptäckas och presenteras.

Han talade varmt om Reko – en standard för redovisning – och hade förhoppningar om att auktorisation av redovisningskonsulter i framtiden ska bli gemensam för FAR SRS och SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund). Han sa sig tro på ett framtida samgående ”vilket vore det bästa för näringsliv och samhälle”.