Innehåll

Balans nr 1 2009

ARENA08: ”Kampanj” för att beskriva vad revisorn egentligen gör

– Branschen är för introvert! ansåg Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna, när hon inledde en paneldebatt på Arenadagens eftermiddag.

Hon menade att det är ett alltför ”internt fokus” på hur man ska ställa om när revisionsplikten avskaffas. Branschen talar om år medan företagen i dag har veckor på sig att ställa om på väg ner i en lågkonjunktur.

– Bocka av den frågeställningen. Ni klarar det. Och ni ska veta att kundbeteendet är trögrörligt. Ni har tid på er att förklara varför det är viktigt för företagen med ekonomisk rådgivning och kanske också revision, sa Anna-Stina Nordmark Nilsson.

– Det finns en risk i revisorsrollen att man lägger stor kraft [bara] på att ändra sin egen roll. Man måste tänka mer på vad kunden vill ha, ansåg Elizabeth Neu Morén från Uppsala universitet.

– Visst tar det tid att ställa om. Men jag ser inga problem för mig som revisor. Nej problemet är att det blir brist på kvalitetssäkrade årsredovisningar, menade Maria Östman, avgående vice ordförande i FAR SRS och revisor i Älandsbro, Härnösands kommun.

Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS, förklarade att i Sverige är branschen bättre förberedd än man varit i andra länder. Han påminde om FAR SRS krav på att revisionsplikten ska slopas i flera steg:

– Kom ihåg att i exempelvis Storbritannien tog det 10-15 år innan man landat.

På tal om minskat förtroende för icke kvalitetssäkrad finansiell rapportering så siade Göran Hallin, Sweco Eurofutures, att ett resultat kan bli att fler och fler företag får ökade kostnader för finansiell information eftersom osäkerheten ökar rent allmänt inom näringslivet när plikten tas bort.

Slopad revisionslikt ses av många som ett sätt att lätta på företagens administrativa börda. Jens Hedström från Näringslivets regelnämnd, påpekade att något måste göras åt alla regler som företag har att rätta sig efter. Han menade att regelförenkling är en trend och ”en förutsättning för att svenska företag ska kunna konkurrera”.

– Revisionsplikten är på väg bort. Men krångliga skatteregler bör också tas bort, sa Dan Brännström och fick medhåll av Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Vad innebär lågkonjunkturen för branschen? frågade Anna Hedenmo paneldeltagarna.

– Jag har redan märkt hos kunder att det är hårdare tider och då är mina tjänster mer efterfrågade. Företagen vill veta ”hur läget egentligen är”, sa Maria Östman som också menade att många företag kommer att ha kvar revisorn när plikten slopas men inte för full revision utan revision av vissa delar.

– En revision ska vara en revision. Nu låter det inte så. Det är en farlig väg, kommenterade Sven-Arne Nilsson, redovisningsspecialist hos Deloitte som fanns i publiken.

– En revision är alltid en revision, men när vi avreglerar måste det finnas olika tjänster som kan anpassas till enskilda kunder, svarade Dan Brännström.

Det är viktigt att revisorn också kan vara rådgivare, ansåg Anna-Stina Nordmark Nilsson och Jens Hedström. Panelen tycktes enig om att det behövs en ”folkbildningskampanj ” för att beskriva vad revisorer och redovisningskonsulter gör.

– Det är viktigt att branschen syns när plikten tas bort. Men jag är säker på att revisionen kommer värderas högre, menade Dan Brännström som redan tidigare under debatten konstaterade att ”det blir en befrielse att aldrig mer få höra att revisorn är något nödvändigt ont!”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...