Förändringsarbete tar lång tid och det tar lång tid att få med alla på tåget.

Elizabeth Neu Morén, fil. dr vid Uppsala universitet, talade om det kloka förändringsarbetet och att ändra beteende.

Förändringar lockar ofta fram frustration och känslor hos människor – nästan alltid negativa. Men även tankar som: Varför har vi inte gjort det här tidigare?

I ett ekorrhjul av förändringar kan det vara svårt att mobilisera kraft och motivation och det kan vara svårt att känna personligt ansvar. Ständiga förändringar behöver inte betyda att vi är speciellt kreativa.

– Här ska man ställa sig frågan ”hur kan jag skapa de rätta förutsättningarna för förändringen”. Då tar man kontrollen och styr själv.

Är förändringen verkligen nödvändig är en fråga som är mycket viktig att kommunicera när man vill genomföra en förändring.

– Det är jätteviktigt att informera grundligt för att alla ska förstå, menade Elizabeth Neu Morén. Information ger ofta en stor acceptans för förändringar. Och det är viktigt att man låter alla prata av sig. Men det får inte bara bli prat, man måste också genomföra förändringen.

Många frågor dyker naturligtvis också upp på vägen i en process: Kommer min roll att finnas kvar? Klarar jag av min nya roll?

– Människor blir ofta rädda och man för söker skapa revir i förändringsprocesser. Det kan vara jobbigt att behöva ändra sina rutiner och kanske byta arbetsrum. Det måste man förstå. Vi hanterar alla föränd ringar på olika sätt.

Men motståndet behöver inte bara vara negativt, menar Elizabeth Neu Morén.

– Det är klokt att ifrågasätta. Mycket bättre än likgiltighet. Att ta tillvara den kraften som finns i ett motstånd är klokt. Dessutom är det bra att lyssna på de som varit med förr. De har kunskaper och erfarenheter.

– En annan sak som är viktigt är att för stå var medarbetarna finns i tankarna.

70 procent av alla förändringar blir inte som man tänkt sig och 10 procent blir bra.

– Att resultatet är så dåligt beror många gånger på att vi är dåliga på att definiera vad som är en lyckad förändring, menade Elizabeth Neu Morén.

Avslutningsvis menade Elizabeth Neu Morén att förändring faktiskt kan vara lustfyllt!

– Man kan faktiskt göra det bra bättre. Förändring är en chans till att utveckla och tänka nytt. Ta tillvara den kraft och energi som uppkommer. Och vem vet vart vägen slutar?