Innehåll

Balans nr 10 2009

Vad har du i lådan?

Det är dags att öppna revisorns verktygslåda. I skuggan av den lagstadgade revisionen har många verktyg legat och samlat damm, verktyg som i och med förändringen av revisionsplikten kommer att öka i betydelse. För att göra det enklare att välja rätt verktyg för ett givet uppdrag har ”teknikerna” i FAR SRS policygrupp för revision gjort en inventering av revisorns olika tjänster och tagit fram en bruksanvisning för detta ändamål.

Stäng av datorn och börja revidera! Den uppmaningen riktar Dan Brännström och Svante Forsberg, generalsekreterare respektive ordförande i FAR SRS, till alla revisorer. De menar att den tilltagande mängden dokumentation i revisionsarbetet riskerar att ta överhanden och att detta ofta sker på bekostnad av egen analys.

”Gyllene tider för redovisningskonsulterna.” Med den rubriken vill Balans fånga de förändringar i branschen som har gjort att redovisningskonsultens tjänster har ökat i betydelse. I september slöt FAR SRS och Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF, ett samarbetsavtal kring auktorisationen av redovisningskonsulter. I detta nummer berättar Mikael Carlson, ordförande SRF, om samarbetsavtalet och dess betydelse för yrkesrollen.

Intern styrning och kontroll blir allt viktigare för företag, myndigheter och organisationer. Om detta skriver Mats Tunbjörk och Torbjörn Wikland.

Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen – läs Balans!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...