Det är dags att öppna revisorns verktygslåda. I skuggan av den lagstadgade revisionen har många verktyg legat och samlat damm, verktyg som i och med förändringen av revisionsplikten kommer att öka i betydelse. För att göra det enklare att välja rätt verktyg för ett givet uppdrag har ”teknikerna” i FAR SRS policygrupp för revision gjort en inventering av revisorns olika tjänster och tagit fram en bruksanvisning för detta ändamål.

Stäng av datorn och börja revidera! Den uppmaningen riktar Dan Brännström och Svante Forsberg, generalsekreterare respektive ordförande i FAR SRS, till alla revisorer. De menar att den tilltagande mängden dokumentation i revisionsarbetet riskerar att ta överhanden och att detta ofta sker på bekostnad av egen analys.

”Gyllene tider för redovisningskonsulterna.” Med den rubriken vill Balans fånga de förändringar i branschen som har gjort att redovisningskonsultens tjänster har ökat i betydelse. I september slöt FAR SRS och Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF, ett samarbetsavtal kring auktorisationen av redovisningskonsulter. I detta nummer berättar Mikael Carlson, ordförande SRF, om samarbetsavtalet och dess betydelse för yrkesrollen.

Intern styrning och kontroll blir allt viktigare för företag, myndigheter och organisationer. Om detta skriver Mats Tunbjörk och Torbjörn Wikland.

Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen – läs Balans!