Antalet stora bolag som låter revisorer granska deras hållbarhetsredovisningar flerfaldigades för räkenskapsåret 2008 jämfört med året innan.

PricewaterhouseCoopers har tittat på hållbarhetsredovisningen från totalt 175 stora bolag: de 132 bolagen på Stockholmsbörsens large- och midcaplistor samt 43 ytterligare i statlig ägo. Några av trenderna är:

  • Andelen bolag som har någon redovisning av hållbarhet växer, och är nu 90 procent. Midcapbolagen släpar efter, med 80 procent.

  • Den genomsnittliga hållbarhetsredovisningens omfattning växer, från 11 till 15 sidor. Andelen bolag som publicerar separata publikationer eller flersidiga avsnitt i årsredovisningen steg från 18 till 34 procent.

  • Bland de bolag som publicerar särskilda hållbarhetsredovisningar har andelen som låter dem granskas och bestyrkas av revisorer ökat starkt, till 69 procent för 2008 från 37 procent året innan. I stort sett alla dessa bolag väljer att basera sådana rapporter på riktlinjerna från GRI, Global Reporting Initiative.

ak