Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Allt fler bestyrkta hållbarhetsredovisningar

Antalet stora bolag som låter revisorer granska deras hållbarhetsredovisningar flerfaldigades för räkenskapsåret 2008 jämfört med året innan.

PricewaterhouseCoopers har tittat på hållbarhetsredovisningen från totalt 175 stora bolag: de 132 bolagen på Stockholmsbörsens large- och midcaplistor samt 43 ytterligare i statlig ägo. Några av trenderna är:

  • Andelen bolag som har någon redovisning av hållbarhet växer, och är nu 90 procent. Midcapbolagen släpar efter, med 80 procent.

  • Den genomsnittliga hållbarhetsredovisningens omfattning växer, från 11 till 15 sidor. Andelen bolag som publicerar separata publikationer eller flersidiga avsnitt i årsredovisningen steg från 18 till 34 procent.

  • Bland de bolag som publicerar särskilda hållbarhetsredovisningar har andelen som låter dem granskas och bestyrkas av revisorer ökat starkt, till 69 procent för 2008 från 37 procent året innan. I stort sett alla dessa bolag väljer att basera sådana rapporter på riktlinjerna från GRI, Global Reporting Initiative.

ak

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...