Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Allt fler bestyrkta hållbarhetsredovisningar

Antalet stora bolag som låter revisorer granska deras hållbarhetsredovisningar flerfaldigades för räkenskapsåret 2008 jämfört med året innan.

PricewaterhouseCoopers har tittat på hållbarhetsredovisningen från totalt 175 stora bolag: de 132 bolagen på Stockholmsbörsens large- och midcaplistor samt 43 ytterligare i statlig ägo. Några av trenderna är:

  • Andelen bolag som har någon redovisning av hållbarhet växer, och är nu 90 procent. Midcapbolagen släpar efter, med 80 procent.

  • Den genomsnittliga hållbarhetsredovisningens omfattning växer, från 11 till 15 sidor. Andelen bolag som publicerar separata publikationer eller flersidiga avsnitt i årsredovisningen steg från 18 till 34 procent.

  • Bland de bolag som publicerar särskilda hållbarhetsredovisningar har andelen som låter dem granskas och bestyrkas av revisorer ökat starkt, till 69 procent för 2008 från 37 procent året innan. I stort sett alla dessa bolag väljer att basera sådana rapporter på riktlinjerna från GRI, Global Reporting Initiative.

ak