Innehåll

Riskhantering har hamnat på många styrelsers dagordningar under finanskrisen. Nu passar den USA-baserade organisationen Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO, på att damma av sin gör-så-här-lista för ledamöter, och sammanfatta den i fyra punkter:

  • Se till att förstå företagets inställning till risk, och handla i enlighet med riskaptiten – den övergripande risknivå som företaget lämpligen ska ta på sig i sin verksamhet.

  • Informera dig om hur välutvecklat ledningens system för riskhantering är i organisationen.

  • Se över portföljen och väg dess risknivå mot aptiten.

  • Håll sedan ögonen på de främsta riskerna som kommer fram, och hur ledningen svarar mot dem.

Den fyrsidiga foldern finns tillgänglig på <www.COSO.org>. COSO är en sammanslutning av fem av redovisnings-USAs yrkesgrupper, och syftar till att upplysa företag om förhållningssätt för bra styrning och kontroll.

ak