Finlands godkända revisorer har förkastat planer på en sammanslagning med de auktoriserade kollegernas förbund. Stämman i de godkända revisorernas förbund HTM-tilintarkastajat ger därmed bakläxa åt den egna styrelsen. Styrelsen hade 1 juli uttryckt en gemensam avsiktsförklaring med de auktoriserade revisorernas sammanslutning KHT-yhdistys om samarbete eller samgående.

ak