Tillsyn av revisorer även utomlands var en grundidé när USA stramade upp sin övervakning för sju år sedan, efter skandaler som de i Enron och Worldcom. Men nu när PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board, knackar på dörren hos de stora svenska byråerna så säger Revisorsnämnden ifrån.

Att lämna ut revisionshandlingar till PCAOB skulle kunna strida mot svensk god revisorssed, bedömer Revisorsnämndens chef Peter Strömberg. Det skrev han i ett brev i slutet av augusti till de berörda svenska byråerna.

– Vi har nu meddelat PCAOB att vi, baserat på det svar som Revisorsnämnden gett oss och som vi måste rätta oss efter, tills vidare inte kan bli föremål för en inspektion, säger Lars Egenäs på Deloitte.

Deloitte och KPMG är de byråer i Sverige som har fått besked om att PCAOB planerar inspektioner hos dem under hösten.

De två byråerna har varit registrerade hos det amerikanska kontrollorganet i mer än fyra år, och skulle därmed ha hunnit inspekteras enligt PCAOBs ursprungliga regelverk. Förra året mjukades de amerikanska kraven upp, sedan inte minst företrädare för EU-kommissionen motsatt sig att PCAOB skulle få tillgång till revisionshandlingar från europeiska länder. I grunden gäller revisorns tystnadsplikt för sådana handlingar, och specialreglerna för utlämning till andra länder är inte helt lätta att tolka. En känslig punkt är ömsesidigheten: att EU som villkor kräver, men inte tycker sig få, motsvarande rättigheter gentemot PCAOB.

ak