De byråer som PCAOB vill inspektera är sådana som själva valt att registrera sig. Sådan registrering är i sin tur en förutsättning för att få vara påskrivande revisor för bolag vars aktier är noterade på någon av USAs börser. Totalt är sex svenska byråer registrerade: BDo, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG samt PricewaterhouseCoopers.

En handfull svenska koncerner har sina aktier noterade även på andra sidan Atlanten. I dag är det dock färre än för ett par år sedan, då de flesta av byråernas registreringar skedde.

Registrering hos PCAOB är också en förutsättning för att som revisor få skriva på redovisningen för svenska dotterbolag av stor betydelse i USA-noterade koncerner.

Totalt är 2.110 revisionsbolag registrerade hos PCAOB. De flesta av dem är baserade i USA.

ak