Under oktober kommer en uppdaterad version av Svensk kod för bolagsstyrning att gå ut på allmän remissrunda. Före årsskiftet ska den sedan klubbas igenom slutgiltigt.

I centrum står försök att anpassa koden efter en EU-rekommendation från i våras, med regler för ersättning till börsbolagsledningar.

Kollegiet bakom den svenska koden försöker att hålla den på jämförelsevis principiell nivå. EU:s rekommendation är däremot relativt detaljerad, till exempel vad gäller maximala avgångsvederlag och det minimala antalet år innan ett incitamentsprogram får ha utfallit helt.

De svenska reglerna är frivilliga att följa, enligt principen ”följ eller förklara”. Koden har trots det fått stort genomslag bland svenska börsbolag. Runt tre fjärdedelar av årets cirka 250 undersökta bolag redovisar högst en avvikelse från koden, uppger kollegiets verkställande ledamot Per Lekvall.

Att EU-reglerna har formen av rekommendation, inte direktiv, öppnar för att näringslivssammanslutningar såsom Kollegiet för svensk bolagsstyrning ska kunna ta fram ramverk för självreglering bland företagen, snarare än att staten behöver stifta lag eller anta en ny förordning.

ak