Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: FAR SRS värnar om borgenärsskyddet

Remisstiden för synpunkter på betänkandet om förenklingar i aktiebolagslagen (SOU 2009:34) gick ut 15 september. FAR SRS tillstyrker betänkandet på alla punkter. Många av förslagen har karaktär av formaliaförenklingar och där har man inga synpunkter, men när det gäller de förslag som kan komma att påverka tredje man finns det några brasklappar.

– Det är ju så många utredningar på gång just nu och konsekvenserna av dem kommer att påverka resultatet av den här, jag tänker framför allt på utredningarna som rör slopandet av revisionsplikten och en sänkning av lägsta tillåtna aktiekapital, säger Helene Agélii, föreningsjurist på FAR SRS.

FAR SRS viktigaste synpunkt handlar om borgenärsskyddet, som riskerar att försvagas om man avreglerar alla delar samtidigt.

– Detta skulle innebära stora risker och förmodligen inga besparingar, säger Helene Agélii.

Frågan om skyddet för tredje man, borgenärsskyddet, tog FAR SRS upp även i sitt remissvar på delbetänkandet om aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49).

Lagändringarna gällande lägsta tillåtna aktiekapital och avregleringen av revisionsplikten förväntas träda i kraft den 1 juli nästa år. När det gäller betänkandet om förenklingar i aktiebolagslagen tyder mycket på att det inte kommer att vara färdigbehandlat inom regeringskansliet förrän efter valet nästa år, vilket innebär ytterligare en osäkerhetsfaktor.

En annan fråga för utredningen har varit om man ska införa en ny bolagsform utan personligt ansvar. Med tanke på förslaget från EU om ett europeiskt privat aktiebolag (SPE) samt föreslagna förenklingar i det befintliga regelverket har utredningen kommit fram till att det för närvarande inte finns skäl att införa en ny företagsform utan betalningsansvar, vilket FAR SRS håller med om.

Ett eventuellt avskaffande av bestämmelserna om tvångslikvidation vid kapitalbrist är en fråga som ligger utanför den aktuella utredningens område, men eftersom utredaren Carl Svernlöv tar upp den passar FAR SRS på att instämma i hans önskan om en översyn av dessa bestämmelser. ”FAR SRS vill av flera skäl betona behovet av en sådan översyn”, skriver man i sitt remissvar.

rl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...