En fjärdedel av kostnaderna på ekonomiavdelningen skulle Sveriges medelstora företag spara in om alla blev lika effektiva i sina rutiner som de som är bäst i klassen.

Den slutsatsen kan dras av en enkätundersökning som Ernst & Young har gjort hos de cirka 5.500 företag som har mellan 50 och 1.000 anställda. Drygt 500 företag svarade vad de hade för volymer och kostnader i processerna kring leverantörsfakturor, kundfakturor, lönespecifikationer och manuella verifikationer. I snitt skulle företag kunna spara en halv miljon kronor per år i var och en av de fyra processerna, bedömer revisionsbyrån.

Uppskattningen bygger på att alla företag i varje process skulle kunna nå en effektivitetsnivå som motsvarar första kvartilen, det vill säga nivån där 25 procent av företagen i dag ligger högre och 75 procent lägre.

Enligt enkätsvaren kostar en arbetstimme på ekonomiavdelningen i snitt 475 kronor. Totalt skulle den möjliga uppryckningen ge besparingar på 3,9 miljarder kronor per år hos de svenska företagen i storleksklassen, bedömer Ernst & Young.

ak