Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Bättre ekonomirutiner kan spara miljarder

En fjärdedel av kostnaderna på ekonomiavdelningen skulle Sveriges medelstora företag spara in om alla blev lika effektiva i sina rutiner som de som är bäst i klassen.

Den slutsatsen kan dras av en enkätundersökning som Ernst & Young har gjort hos de cirka 5.500 företag som har mellan 50 och 1.000 anställda. Drygt 500 företag svarade vad de hade för volymer och kostnader i processerna kring leverantörsfakturor, kundfakturor, lönespecifikationer och manuella verifikationer. I snitt skulle företag kunna spara en halv miljon kronor per år i var och en av de fyra processerna, bedömer revisionsbyrån.

Uppskattningen bygger på att alla företag i varje process skulle kunna nå en effektivitetsnivå som motsvarar första kvartilen, det vill säga nivån där 25 procent av företagen i dag ligger högre och 75 procent lägre.

Enligt enkätsvaren kostar en arbetstimme på ekonomiavdelningen i snitt 475 kronor. Totalt skulle den möjliga uppryckningen ge besparingar på 3,9 miljarder kronor per år hos de svenska företagen i storleksklassen, bedömer Ernst & Young.

ak

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...