Nytt samarbetsavtal kring auktorisationen av redovisningskonsulter

Redovisningstjänster har blivit en allt viktigare del av revisions- och rådgivningsbranschens tjänsteutbud. I takt med denna förändring har också behovet av att tydliggöra redovisningskonsultens yrkesroll ökat. För att möta de ökade kraven har FAR SRS och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, slutit ett samarbetsavtal kring auktorisationen av redovisningskonsulter.

– Det handlar om att ta ett gemensamt branschansvar, säger Mikael Carlson, ordförande SRF.

Nya tjänster på marknaden, ett ökat inslag av outsourcing samt den kommande förändringen av revisionsplikten är några av de förändringar som har riktat strålkastarljuset mot redovisningskonsulterna. Att redovisningstjänsternas betydelse har ökat bekräftas inte minst av att ett stort antal revisorer har tagit chansen att vidga sin kompetens genom att bli auktoriserade redovisningskonsulter. Samarbetsavtalet mellan FAR SRS och SRF kring auktorisationen av redovisningskonsulter är ett sätt att tydliggöra redovisningskonsultens uppgift och ansvar.

– Vi vill skapa enhetlighet och respekt för yrkesrollen, säger Mikael Carlson när Balans träffar honom på SRF:s nyinrättade kontor i centrala Stockholm i början av september.

Respekten för yrkesrollen är något Mikael Carlson återkommer till flera gånger under intervjun. Det är också det han framhåller som det viktigaste med samarbetsavtalet.

– Vi har enats om en grundsyn angående redovisningskonsultens yrkesroll och det innebär en tydlighet gentemot marknaden, säger Mikael Carlson.

Men vägen fram till ett samarbetsavtal har varit lång och krokig. Mikael Carlson berättar att det har varit många möten och diskussioner mellan parterna under det senaste året, men utan resultat. Vid flera tillfällen verkar processen snarare ha tagit ett steg bakåt än ett steg framåt. Så sent som i början av sommaren verkade ett samarbete av denna dignitet tämligen avlägset.

Vad var det egentligen som hände?

– Vi hade en för detaljerad ansats tidigare. Det var mycket som stämde då, men inte på detaljnivå. Så i stället bestämde vi oss för ett mer principbaserat samarbete eftersom det trots allt fanns ett uppenbart intresse av att samverka och ta ansvar för yrkesrollen, säger Mikael Carlson.

Samarbetsavtalet kan beskrivas som en avsiktsförklaring eller ett ramavtal som på olika områden successivt kommer att kompletteras med mera detaljerade överenskommelser.

– Det är ett bra sätt att inleda samarbetet utan att ha alla delar klara på en gång. Man kan säga att vi är överens om principerna, men att vi ska utveckla detaljerna, säger Mikael Carlson.

På ett område har man redan enats om samtliga detaljer, det som handlar om Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, som tillsammans med en ny handbok kommer att utgöra grunden för auktorisation.

Tydlighet gentemot marknaden

SRF bildades 1936 och är den största organisationen för redovisningskonsulter. I dagsläget har organisationen runt 4.500 medlemmar. När FAR SRS vid årsskiftet 2007/2008 öppnade upp för redovisningskonsulter att bli medlemmar fanns det med ens två olika organisationer för redovisningskonsulter. I och med detta höjdes rösterna från myndigheter och andra intressenter om en enhetlighet avseende yrkesrollen och genom samarbetsavtalet har man nu kommit en bra bit på väg.

– Det har funnits ett uttalat önskemål om tydlighet, bland annat från Skatteverket och bankerna. Målet är att marknaden ska uppfatta det som en gemensam auktorisation. Det ska alltså inte spela någon roll om man är ”auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS” eller ”auktoriserad redovisningskonsult SRF”, säger Mikael Carlson.

SRF var först med att införa begreppet ”auktoriserad redovisningskonsult”, 2004. FAR SRS genomförde sin första auktorisationsdag den 1 januari 2008.

Vad tänkte du när du fick veta att FAR SRS skulle etablera en redovisningssektion och auktorisera redovisningskonsulter?

– Jag såg det som en logisk följd av utvecklingen på marknaden, en anpassning till förändringen av revisionsplikten. Om förändringen blir i enlighet med Revisorsutredningens förslag så är det ju många företag som inte kommer att ha lagkrav på revision och en organisation måste ta vara på den kompetens som finns i medlemskåren, säger Mikael Carlson.

Samgående

En omröstning på <www.tidskriften-balans.se> > visar att närmare 70 procent av Balans läsare tror att SRF och FAR SRS kommer att gå ihop inom de kommande två åren.

Vad tror du?

– Nej det tror jag inte. Nu ska vi arbeta för att skapa en enhetlig yrkesroll, och visa våra medlemmar mervärdet med samarbetet. Det kommer att vara vår huvuduppgift under de närmaste åren, svarar Mikael Carlson.

– Vi har ett medlemsåtagande som handlar om att göra det bästa för våra medlemmar. Vi kommer att utvärdera vilken nytta samarbetet med FAR SRS ger, och på motsvarande sätt måste FAR SRS utvärdera mervärdet för sina medlemmar. Om medlemmarna upplever ett mervärde så kommer vi att diskutera om vi ska föra samarbetet vidare.

Vad menar du med att ”föra samarbetet vidare”?

– Om medlemmarna anser att samarbetet ger mervärden som ingen enskild organisation kan uppnå så kommer säkerligen även frågan om ett samgående att tas upp, säger Mikael Carlson.

En konkret fördel i och med samarbetsavtalet är att medlemmarna får tillgång till båda organisationernas utbildningar, genom Irev och SRF-utbildning, till rabatterat pris.

Mikael Carlson har arbetat inom SRF:s styrelser sedan 1991. Sedan 2003 är han organisationens ordförande – ett uppdrag han gärna har kvar ytterligare en tid.

Hur ser du på din egen framtid inom SRF?

– När den här processen är klar går vi in i en ny fas och då kan det vara dags för någon annan att ta vid. Men nu är det så spännande att jag gärna vill vara kvar ett tag till, säger Mikael Carlson.

När det gäller samarbetsavtalet är arbetet egentligen bara påbörjat. Nu ska avsiktsförklaringen ersättas med mer detaljerade överenskommelser inom olika områden: kvalitetskontroll, inträdeskrav, allmänna villkor för redovisningstjänster samt kraven på vidareutbildning.

– Under de kommande åren kommer vi att beta av alla områden och 2012 skulle jag tro att vi har enats om identiska krav, med samarbetsavtalet som utgångspunkt, säger Mikael Carlson.

Huvudkontor i Falun

SRF har sitt huvudkontor i Falun. Anledningen till att det blev just Falun är att man tidigare tillämpade en princip som innebar att kontoret var förlagt där organisationens ordförande var verksam. När denna princip skrotades låg kontoret i Falun – och där blev det kvar.

Själv bor Mikael Carlson i Göteborg samt hos sin särbo i Ängelholm. I och med att han arbetar på flera orter – Göteborg, Ängelholm, Falun och Stockholm – så blir det en hel del resande. Runt 25 procent av tiden ägnar han åt ordförandeskapet i SRF. Resterande tid går till att skriva böcker om ekonomi, driva konsultverksamhet (rådgivning vid företagsöverlåtelser) samt en egen aktieförvaltning. Dessutom är han delägare i ett fastighetsbolag. Fram till för två år sedan drev han även egen redovisningsbyrå i Göteborg.

– Men jag tyckte inte riktigt att jag hann med det så jag sålde den, säger han.

Den dag det blir tid över vill Mikael Carlson skriva en deckare.

–Jag samlar på mig karaktärer från människor jag möter, men ännu har jag inte haft tid, säger han.

Fritiden ägnar han åt att samla på bilar. Och inte vilka bilar som helst, utan rariteter som Ferrari, De Tomaso och Lamborghini.

–Jag har åtta stycken, säger Mikael Carlson. Det är avkoppling för mig, jag mår bra av att vara i den miljön. Dessutom samlar jag på klockor, vilket är vanligt för bilsamlare, avslutar han.

Mikael Carlson

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Bor: Göteborg och Ängelholm.

Hur tar du dig till jobbet: Flyg eller bil.

Vad gör du på fritiden: Samlar på bilar – Ferrari, Lamborghini, De Tomaso – har åtta stycken men har siktet inställt på flera.

Om samlande: Det handlar om att hitta något man inte har. Det är en drivkraft att komplettera med något som saknas, och en sådan process lever hela tiden.

Udda merit: Är sekreterare i svenska Ferrari-klubben och revisor i De Tomaso-klubben.

Senast lästa bok: Den samvetslöse av John Grisham (ljudbok).

Tre saker att ta med till en öde ö: Dator, en bok och mobiltelefon.

Pernilla Halling