Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Månadens fråga

Bonuskulturen behöver regleras. Det tycker en överväldigande majoritet av dem som svarat på ”månadens fråga” på <www.tidskriftenbalans.se>. 88 procent svarade ja och 12 procent svarade nej på frågan om det finns ett behov av att reglera bonuskulturen inom finanssektorn. Den här gången fanns det ingen som inte hade en åsikt – bonusfrågan väcker debatt!

rl

balans09_11_s9