Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Ökat ansvar för huvudrevisorn

Huvudrevisorns ansvar för koncernrevisionen skärps. Det är en av de viktigaste förändringarna i nya ISA, International Standards of Accounting, som nu har översatts i sin helhet till svenska och väntas ersätta RS – Revisionsstandard i Sverige för räkenskapsår som startar 1 januari 2011.

Tidigare har huvudrevisorn kunnat luta sig mot dotterbolagsrevisorn, men enligt det nya synsättet har huvudrevisorn ett helhetsansvar och bör förhålla sig till dotterbolagsrevisorerna på samma sätt som hon eller han i dag ser på sina assistenter. Läs mer om revisorns ansvar och arbetet med nya ISA i artikeln på sidan 34.

rl