Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Politiker i styreIsebotten

Gruppen politiker ligger sämst till av de ”minoriteter” som är underrepresenterade i börsbolagens styrelser.

– Sämre än kvinnor och invandrare, jag trodde inte att det var möjligt, säger Ulf Adelsohn, före detta landshövding i Stockholm och numera styrelseproffs.

Han är ett undantag. Färre än vart tionde större bolag på Stockholmsbörsen har en styrelseledamot som valts in på grund av sin politiska kompetens, enligt en undersökning som PricewaterhouseCoopers gjort på uppdrag av Almi. Bland de medelstora börsbolagen var andelen 7 procent och bland de minsta 5 procent. Kort sagt, ju mindre bolag desto färre politiker i styrelsen. Slående få tycker Eva Lagbo Bergqvist, partner och verksam inom Komrev vid PricewaterhouseCoopers:

– Politiker sitter i den kommunala sektorns bolagsstyrelser och har erfarenhet som borde tillvaratas i näringslivets styrelserum i större utsträckning än i dag, säger hon.

Ulf Adelsohn håller med. En politiker är ”den billigaste konsult man kan få tag på”, men det råder näst intill vattentäta skott mellan näringslivet och politiken, säger han och lägger en stor del av ansvaret på näringslivet.

– I Svenskt Näringsliv, där jag själv suttit i styrelsen, pratar man om hur viktigt det är att få politiker att förstå näringslivets villkor, vad vore rimligare än att ta in politiker i styrelserna, säger han.

Ulf Adelsohn sitter i dag i sju styrelser, bland annat i statliga SJ:s styrelse.

– De statliga bolagen har varit bättre på att tillvarata näringslivets kompetens, men näringslivet tar inte vara på den statliga kompetensen, säger han.

rl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...