Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Försäkringsbolag får nya regler för solvens

EU:s nya villkor för kapitaltäckningen i försäkringsbolag, Solvens II, tvingar revisorer och rådgivare att läsa in sig.

– Det är lite mer omfattande än vad Basel II har varit för bankerna, och för försäkringsbranschen är det en av de mest omfattande förändringarna av reglerna på mycket länge, säger Göran Engquist, ansvarig för Deloittes verksamhet inom den finansiella sektorn.

– Många bolag kommer till exempel att behöva investera i sina IT-system för att kunna värdera sina försäkringsportföljer på ett nytt sätt.

I maj i år klubbades ett övergripande direktiv av eu:s finansministrar. Nu ska detaljerna utarbetas i mer konkreta rundor kallade nivå 2 och 3, och i oktober 2012 ska försäkringsbolagen följa reglerna.

Solvensreglerna styr hur försäkringsbolagen ska beräkna sitt kapitalbehov, vilket beror på deras risknivåer. De flesta kommer att räkna ut det med standardmodeller, men ifall dessa passar verksamheten dåligt kan bolagen ansöka om att få tillämpa egenhändigt utvecklade beräkningsmetoder.

Samtidigt som arbetet kring Solvens II pågår håller också redovisningsstandarden IFRS 4 på att skrivas om till vad som kallas fas II. Solvens II ska skydda försäkringstagare, medan IFRS 4 ska skydda investerare genom att garantera dem god information.

– De som jobbar med de här förändringarna hoppas att regelverken ska bli så lika som möjligt i principerna för hur försäkringsåtagandena ska värderas, säger Göran Engquist.

Så har inte riktigt varit fallet tidigare. Föregångaren Solvens I har präglats av mer kontinentala redovisningsideal i sin värdering, såsom aktsamhet, medan IFRS i mer anglosaxisk stil har syftat till att visa verkligt värde. En tekniskt central fråga är hur den riskfria diskonteringsräntan ska bestämmas för olika tidshorisonter.

Hur blir det här en fråga för revisorn?

– På samma sätt som med Basel II för bankerna så ska uppgifterna enligt Solvens II finnas med i årsredovisningen, och då ska ju revisorn titta på det. Jag utgår ifrån att det blir en separat notupplysning, säger Göran Engquist.

– Inom ramen för förvaltningsrevisionen behöver vi sedan också bedöma hur bolaget har organiserat sig för att efterleva regelverken.

ak

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...