Flera av Sveriges största företag brister i sin hållbarhetsredovisning. Det visar en undersökning från konsultföretaget Ethos International som har jämfört de statliga bolagen med företagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Hållbarhetsredovisningen är en frivillig del av företagens årsredovisning, men för statliga bolag har regeringen från och med i år ställt kravet att de ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative, GRI. Ethos International, som hjälper till med bland annat hållbarhetsredovisning, har tittat på hur de statliga bolagen levt upp till kravet. Av 52 statliga företag har 39 upprättat hållbarhetsredovisning enligt GRI. Motsvarande siffra för de 55 bolagen på Large Cap-listan är 17 stycken.

Sammantaget är det 56 av totalt 107 granskade företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI. Övriga hade hållbarhetsredovisningar enligt andra standarder. Bara ett tiotal bolag hade ingen som helst hållbarhetsredovisning. I sin rapport tittar Ethos närmare på de 56 som redovisat enligt GRI och det visar sig att redovisningen innehåller brister.

30 procent av hållbarhetsredovisningarna har inte granskats av tredje part och 25 procent av företagen redovisar inte hur mätdata har tagits fram. Endast sju procent av företagen jämför data med externa referenser.

Sammantaget visar rapporten att 75 procent av hållbarhetsredovisningarna är inkompletta medan bara 25 procent är kompletta i den mening att de redovisar hur mätdata har tagits fram.

– Att flera företag uppvisar brister är egentligen inte så konstigt, då många rapporterar för första gången, säger Anna Lindstedt, vd på Ethos International.

GRI ställer inte krav på att hållbarhetsredovisningen ska vara granskad av tredje part, men Anna Lindstedt tycker att bestyrkandet har ett mervärde.

– Det är en trovärdighetsfråga för företagen. Men den stora fördelen med att redovisa enligt GRI är att det ger jämförbarhet mellan företag och även mellan branscher, på samma sätt som sifferdelen i årsredovisningen.

Hållbarhetsredovisningen, tillsammans med bolagsstyrningsrapporten och internkontrollrapporten, hör till årsredovisningens nya delar. Enligt en undersökning (se Balans nr 10/2009) gjord av auktoriserade revisorn Anna-Clara af Ekenstam är hållbarhetsredovisningen den av de tre som väcker mest intresse hos aktieägarna, trots att det är den enda av de nya delarna i årsredovisningen som är frivillig.

rl