Skatteverket genomför uppåt hundra revisioner hos redovisningskonsulter och rådgivare samt vissa av deras kunder runt om i landet. Insatsen inleddes i våras och beräknas vara klar i början av 2010.

– Vi behöver mer kunskap om branschen, det är ofta därför vi gör en sådan här riktad insats, säger samordnaren Bengt Svanberg, som betonar att branschen uppfattas som seriös.

Han uppger att det inte är bestämt huruvida denna insats ska följas av ytterligare granskningar.

När Skatteverket genomför sin revision av exempelvis en redovisningsbyrå så tar revisionen sikte på redovisningen av byråns egen verksamhet, inte på det redovisningsarbete som byrån utför åt sina kunder.

ak