Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Ernst & Young ger upp i omfattande konkursdispyt

En bomb – så beskrev domaren nya häpnadsväckande bevis som framkom mot Ernst & Young i september, när en tio år gammal rättstvist i Hongkong avgjordes.

Konflikten har handlat om skadeståndskrav mot revisionsbyrån från konkursförvaltarens sida efter Hongkongs största konkurs hittills, den i konsumentelektronikkoncernen Akai Holdings 1999.

Efter de nya bevisen gav byrån strax upp i sakfrågan. En förlikning har ingåtts, med avtal om ett skadestånd av hemlig storlek till Akai Holdings konkursbo. Dessutom har Ernst & Young, i väntan på att den interna utredningen färdigställs, gett tjänstledigt åt den granskningsansvariga revisor som bland annat anklagas för att ha daterat dokument 1994 fast han började först fyra år senare.

De avgörande bevisfynden uppgavs omfatta åttio Akai-relaterade pärmar som producerats av Ernst & Young men som ska ha varit manipulerade eller falska.

– Vi är bestörta över de oväntade omständigheterna som har uppenbarat sig, säger David Sun, en av cheferna för Ernst & Youngs verksamhet i Fjärranöstern, i ett pressmeddelande.

– Vi gör allt vi kan för att leva enligt våra värderingar, men ingen global organisation med mer än 140 000 medarbetare kan helt isolera sig från risken att en eller flera individer inte upprätthåller de värderingarna.

En annan Ernst & Young-chef i motsvarande roll uttryckte lättnad över att kunna lägga den betungande rättsprocessen till historien.

En företrädare för konkursförvaltaren, å sin sida, kallade uppgörelsen för ”ett mycket gynnsamt resultat för Akai Holdings fordringsägare”. Konkursförvaltaren har under processen sökt skadestånd på en miljard US-dollar från Ernst & Young. I konkursen 1999 upptäcktes att det saknades 1,75 miljarder dollar i tillgångar som skulle ha funnits enligt det senaste bokslutet.

ak

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...