Vi kommer att fortsätta som förut och genomföra revision med hjälp av en kvalificerad revisor efter att revisionsplikten avskaffats. Det anger 61 procent av de svarande i en enkätundersökning bland små och medelstora företag genomförd av KPMG.

Av företagen väntade sig 30 procent en kostnadsbesparing tack vare de nya reglerna, men 40 procent såg inte någon påverkan alls. 36 procent sa sig ha svårt att redan nu överblicka konsekvenserna.

Totalt svarade 679 företag av 5 000 tillfrågade på enkäten.

46 procent ställer sig bakom påståendet att det är dåligt att revisionsplikten slopas för små och medelstora företag och att avsaknaden kommer att skapa osäkerhet på marknaden med sämre kvalitet i företagens redovisning och skattehantering.

ak