Innehåll

Balans nr 12 2009

Bokslutstider

För nionde året i rad skriver Carina Edlund och Jorma Kyrö i Balans om nyheter inför bokslutet. De nyheter som beskrivs riktar sig både till noterade och icke-noterade företag och har publicerats av svenska och internationella normgivare.

Hur bra är du på att förstå de nya företagarna? Månadens gästkrönikör Göran Adlén menar att dagens företagare föredrar frihet och att göra sådant de tycker är roligt framför att bygga upp förmögenheter och att omnämnas i historieböckerna om hundra år. ”De brottas mer med balansen i livet är med balansräkningen”, skriver han.

Världen må vara orättvis, men den som har rätt ska ändå få rätt. Det anser Annika Landemark som skriver om hur tröstlöst det kan vara för en individ att driva en skatteprocess.

Bokföringsnämndens allmänna råd för årsredovisning i mindre aktiebolag, det så kallade K2-regelverket, verkar inte ha gjort någon succé under sitt första år. Den slutsatsen kan dras av en undersökning som KPMG har gjort, (sidan 9) Är revisorn kundens vän eller fiende? Urban Engerstedt svarar på Christina Rambergs debattartikel i Balans nr 11/2009. Han menar att det är självklart att rådgivare ska ställa krav på sina kunder att reklamera fel eller brister så snart de upptäcks.

Slutligen vill Balans passa på att önska alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...