Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: Företagen nobbar K2

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, även kallat K2, som är tänkt att underlätta redovisningen för mindre bolag blev inte någon succé under sitt första år. Åtminstone inte om man ska döma av en översikt som KPMG har gjort.

KPMG har granskat Stockholmsföretag med 20–40 anställda, under 50 miljoner kronor i omsättning och under 25 miljoner kronor i balansomslutning. Av 154 företag i urvalet föll 57 bort för att de hade annat bokslutsdatum än 31 december och därför inte har kunnat tillämpa K2 än. Av resterande 97 företag var det inget som tillämpade K2.

– Bolagen kanske avvaktar. Dels för att se hur K3 kommer att se ut innan de väljer, dels kan K2 ändras igen efter utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning [SamRoB] och andra pågående utredningar. Sen har ju revisionsbyråerna kanske haft en viss tveksamhet inför det, och inte drivit på för det här, säger Göran Arnell, redovisningskonsult och partner på KPMG.

På Bokföringsnämnden, som står bakom K2-regelverket, är Gunvor Pautsch kanslichef. Hon delar Göran Arnells bild av huvudorsakerna till det svaga genomslaget, men hon betonar också att den undersökta storlekskategorin omfattar företag som är relativt stora.

– Det absoluta flertalet aktiebolag har mindre än fem anställda och det intressanta vore att titta på dem, säger Gunvor Pautsch.

Hon ser inte alls debutåret som ett fiasko.

– Att tillämpa något nytt är alltid besvärligt även om det är lättnadsregler. Det kommer att se annorlunda ut när vi kommer med K3-reglerna och företagen måste bestämma sig.

Göran Arnell tolkar däremot undersökningens siffror som ett visst bakslag för de nya reglerna.

– Om K2 hade varit en så stor förenkling som det har sagts så hade man nog väntat sig att fler skulle använda det, säger han.

ak

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...