Balans09_12s9

Bör det vara fler politiker i börsbolagens styrelser? Nej, säger 83 procent av dem som svarat på ”Månadens fråga” på <www.tidskriftenbalans.se>. Endast 13 procent svarar ja.

Frågan om politiker i börsbolagens styrelser togs upp i en artikel i Balans nr 11/2009. Där framhöll Ulf Adelsohn, före detta landshövding och numera styrelseproffs, vikten av att ta tillvara politikers kompetens inom styrelsearbetet i börsbolagen.

ph