Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: Specialister ska spåra brottspengar

Ekobrottsmyndigheten ska upprätta en särskild nationell specialistfunktion för att spåra och återföra vinster av brott, med experter från Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Den nya myndighetsgemensamma funktionen ska vara upprättad senast 31 maj 2010.

– Den främsta drivkraften för personer som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet är möjligheten att tjäna pengar. Samtliga myndigheter som har möjlighet att komma åt kriminellas tillgångar måste därför skärpa sina insatser och rikta dem mot ett gemensamt mål, säger justitieminister Beatrice Ask.

ak