Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: Handelsbolag får skattefri kapitalvinst

Riksdagen har nyligen behandlat regeringens proposition om slopad skatt på kapitalvinster och utdelningar på andelar i handelsbolag. Förslaget syftar till att införa en likabehandling mellan andelar i handelsbolag och aktier i dotterbolag.

FAR SRS har varit kritiskt till övergångsreglerna i samband med förslaget som innebär att företag som har en negativ JAU (justerad anskaffningsutgift) kommer att bli skyldiga att ta upp denna till beskattning inom en tioårsperiod. Ur statens synpunkt representerar detta en ”skattekredit” till ett sammanlagt värde av 14 miljarder kronor. Fysiska personer kommer dock att slippa skatt.

De nya bestämmelserna kommer att träda i kraft 1 januari 2010.

rl