Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kravet på aktiekapital för privata aktiebolag halveras, från dagens 100 000 kronor till 50 000 kronor. Sänkningen är en del av regeringens strategi för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Förhoppningen är att den föreslagna reformen ska leda till att fler vill och vågar starta aktiebolag.

– Det är en stor fördel att fler företagare kan välja aktiebolaget som företagsform. Förslaget gynnar särskilt företagare inom tjänstesektorn som har ett lågt kapitalbehov och är den sektor som växer mest. Det är särskilt glädjande för företagsamma kvinnor som ofta är tjänsteföretagare, säger näringsminister Maud Olofsson.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 april 2010.

ph