Finansmarknadsutskottet i USA:s representanthus har strukit ett omdebatterat förslag som skulle ha gett en ny myndighet makt att aktivt forma redovisningsstandarderna från Financial Accounting Standards Board, FASB. Rättigheterna för den nya övervakningsmyndigheten för så kallad systemrisk inskränks till möjligheten att, likt andra intressenter, kommentera FASB:s förslag till standarder.

ak