American Institute of Certified Public Accountants, AICPA, agerar nu mot den möjlighet som finns i USA att patentera skattestrategier. Tillsammans med en rad andra organisationer har AICPA skrivit till kongressen, som är den lagstiftande församlingen, att möjligheten bör tas bort.

Sedan några år har USA:s patentverk utfärdat patent på skatteupplägg, däribland sådana som tidigare beskrivits i bestämmelser från landets skatteverk.

ak