Deloitte och Pricewaterhouse-Coopers (PwC) är Sveriges mest kompletta skattekonsulter. Den bilden ger tidskriften International Tax Review i en enkätundersökning där byråer och storföretagsrepresentanter har intervjuats.

Tidningen listar 19 svenska byråer, i fyra skikt. Alla sägs ha ett starkt renommé inom ett eller flera områden. För plats i toppskiktet krävs ett flertal specialister inom varje delområde, exempelvis transaktioner och rättsprocesser, och där hamnar de två nämnda byråerna. I nästa skikt räcker det med en partner per delområde, och här återfinns Ernst & Young, KPMG, Linklaters, Mannheimer Swartling och Skeppsbron Skatt Taxand.

Undersökningen finns på <www.itrworldtax.com>.

ak