Guidon Berggren följer upp Dan Brännström och Svante Forsbergs artikel:

Det finns inget som är så irriterande för kunden som när revisorn är mer intresserad av vad som sker på datorskärmen än av kundens verksamhet. Det skriver Guidon Berggren som uppmanar alla revisorer att bli mer synliga ute hos sina kunder.

Stäng av datorn och börja revidera! Det uppmanar Dan Brännström och Svante Forsberg i Balans nr 10/2009. En helt underbar artikel som uppmanar externrevisorer att börja arbeta med samma metodik som en internrevisor. Att finnas ute hos kunden, att förstå kundens verksamhet, att möta kunden öga mot öga och ge honom/ henne möjlighet att berätta om sin situation och få revisorn att lyssna och hjälpa till med hela sin erfarenhet. Det är mervärde. Som internrevisor reviderar jag först och när jag börjar bli klar så slår jag på datorn för att dokumentera det jag kommit fram till. Naturligtvis fordrar det en god planering och att vara väl förberedd inför mötet med kunden. För det finns inget så irriterande för kunden som när revisorn har datorn med sig vid mötet och är mer fokuserad på skärmens innehåll än på kunden och hans eller hennes verksamhet.

Jag har genom åren i internrevisorernas tidning gjort jämförelser mellan revisorsyrket och andra yrkesgrupper och kommit fram till att det finns fler likheter än skillnader när vi är ute hos kunden;

Ute hos min vän trädgårdsmästaren har jag lärt mig mycket eftersom han genom sitt skapande och förbättrande av jordmåner har fått allt att blomma, växa och frodas och denna mångfald har gett kreativitet även hos oss revisorer. Han fick oss att förstå att om vi ger mervärde genom näring så växer plantorna och blir livskraftiga på marknaden. Vissa växter behöver rensas ut och ogräs rensas bort för att ge plats åt nya friska och etiska plantor. Visst är han härlig min vän trädgårdsmästaren som verkligen vet var han har sina rötter.

Mötet med den lille bergsklättraren som trotsade alla risker och strävade upp mot målet efter att i samverkan med sina medarbetare ha förberett och planerat sin insats. För att lyckas måste han ha en hög kompetens och kunna förlita sig på sin kunskap och färdighet. I likhet med revisorn behöver han en ändamålsenlig verktygslåda för att nå sitt mål och han är väl medveten om att det alltid finns risker.

Besöket hos brandmännen eller frivilliga eldsjälar visade på likheterna i tillgänglighet. Brandmännen som har en surrande brandvarnare i fickan, ständigt beredda till brandkårsutryckningar och vi revisorer som genom våra surrande mobiler har motsvarande beredskap. Allt för att skapa mervärde och för att bränna allt gammalt och ge plats åt nya revisionsplaner.

Hos livräddaren lärde vi revisorer oss att gå på djupet för att företagen inte skulle sjunka när företagsledningar varit ute och seglat på för djupt vatten. Som båtsmän på den goda skutan med kunskap om varje vrå och skrymsle hjälpte vi kaptenen med styrmedel. Vi slussade företagen mellan grynnor och skär för att undvika grundstötningar och hjälpte till att föra skeppen till säker hamn.

Vi jämförde oss också med byggmästare på höga höjder eller att vara brobyggare mellan styrelser, ledningar och medarbetare. Som plogbilförare jämnade vi vägen åt företagsledningen och som pistvakter kunde vi stå lite vid sidan om och ropa, förklara och kontrollera hur andra åkte mellan portarna och om utrustningen uppfyllde alla krav. Vi var reseledare som försökte begränsa riskerna då företagen bara såg marknaden framför sig utan att tänka på vilka risker och faror som lurar bakom hörnen. Vi var orienterare med kompasskänsla och en bra målvakt där målvakten är halva laget.

Kort sagt så var revisorn lite av en coach som hjälpte kunderna att göra ett bra jobb. Men är det fortfarande så eller gömmer sig revisorn bakom sin datorskärm och tycker att han aldrig har varit bättre trots att kunden har en annan uppfattning.

Med ett öppet sinne kan vi lära oss massor av våra kunder och det är nu eller aldrig som vi måste bli synliga på scenen ute hos dem.

Guidon Berggren är ordförande i Internrevisorernas förening.