Innehåll

Balans nr 2 2009

Debatt: Stoppa det föreslagna yrkesförbudet för godkända revisorer utan examen

Joakim Guiance menar att förslaget att godkända revisorer utan revisorsexamen ska fråntas rätten att få revidera saknar logisk förankring. Han ställer också frågan: vad blir bättre för Sverige och svenska företag om godkända revisorer får yrkesförbud?

I inlägget här intill kommenterar även FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström förslaget. Han menar att kravet är onödigt eftersom examinationen inte tillför näringsliv och samhälle någon nytta.

Bo Svensson, regeringens enmansutredare i utredningen om revisorer och revision, har föreslagit att Sverige i framtiden enbart ska ha en revisorskategori och att godkända revisorer utan revisorsexamen helt ska fråntas rätten att få revidera efter år 2015, alltså i realiteten ett svenskt yrkesförbud.

Utredaren anger som grund till sitt förslag att två revisorskategorier är en särsvensk lösning, men det finns flera sorters revisorer även i andra EU-länder, exempelvis i Tyskland, Danmark, Nederländerna och Finland. Det handlar alltså om närliggande EU-länder utan revisionsplikt, vilket med all tydlighet visar att flera revisorskategorier vare sig är en särsvensk lösning eller naturlig följd av slopad revisionsplikt.

Det finns redan i dag en gräns för godkända revisorer i aktiebolagslagen: Vi får inte revidera större bolag. Mycket enkelt och naturligt – varför ändra detta?

Vi godkända revisorer har, av naturliga skäl, störst rutin på att ta hand om små aktiebolag och mest kunskap kring de speciella förhållanden som gäller i deras värld. Denna kunskap och erfarenhet försvinner i och med införandet av yrkesförbudet. Är det till fördel för Sveriges småbolag?

Ett viktigt argument till varför revisionsplikten ska bort har hela tiden varit att minska de små bolagens kostnader. Gör man det genom att tvinga alla små aktiebolag som i framtiden frivilligt väljer att ha kontroll över sina räkenskaper att välja auktoriserade revisorer? Godkända revisorer är typiskt sett billigare – varför vill utredaren minska småbolagens ekonomiska valfrihet?

Utredarens andemening verkar tveklöst vara att vi godkända revisorer utan examen inte duger till revision, utan tvärtom är direkt olämpliga att granska små aktiebolags räkenskaper (för det gäller ju enbart revision av små aktiebolag) – det känns oerhört kränkande för mig som civilekonom med tjugo års yrkeserfarenhet.

Gör ytterligare sju års yrkeserfarenhet mig sämre – inte bättre – skickad att granska räkenskaper för små bolag?

Gör en revisorsexamen att jag blir mer lämplig att granska små bolag? Och om så vore fallet: varför omfattas inte alla de auktoriserade revisorer som i dag saknar examen (cirka 50 procent) av utredarens yrkesförbud? Var finns logiken? Jag vill naturligtvis inte att förslaget ska drabba de auktoriserade revisorerna heller. Det saknar logisk förankring och ska inte drabba någon.

Som framgår ovan finns ett antal tunga argument mot utredarens förslag. Vad blir bättre för Sverige och svenska småföretag om vi godkända revisorer får yrkesförbud? Är mina argument felaktiga? Om inte – skrota förslaget omgående!

Joakim Guiance är godkänd revisor utan revisorsexamen och verksam vid Nova Revision.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...