Innehåll

Balans nr 2 2009

Debatt: Kravet på examen är fullständigt onödigt

Det berör drygt 1 000 revisorer eller 25 procent av den svenska revisorskåren. Och det är fullständigt onödigt. Jag syftar på kravet på godkända revisorer utan examen att avlägga revisorsexamen hos Revisorsnämnden för att kunna fortsätta att verka i sitt yrke efter 1 juli 2015.

Kravet är onödigt, eftersom den kostsamma examinationen inte tillför näringsliv och samhälle någon som helst nytta. Det känns som en lösning på ett problem som inte finns. I samband med att utredningen slutfördes skrev Carina Bergman Marcus och jag ett särskilt yttrande där vi angav en beräknad examinationskostnad till minst 200 miljoner kronor. Och då beaktade vi inte det samhällsekonomiska slöseriet med att inte ta tillvara en gedigen yrkeskompetens som tjänar som smörjmedel och tillväxtfaktor för näringslivet. Vem förstår det, och vem bryr sig egentligen om den godkända revisorn utan examen?

Det är alltid intressant att försöka förutse vad olika remissinstanser ska tycka i viktiga frågor. Jag var rädd att det inte skulle bli många, förutom FAR SRS, som skulle kritisera det onödiga kravet på revisorsexamen. Hittills är det bara FAR SRS som har kritiserat förslaget. Jag hoppades dock att Nutek skulle kommentera den tillkommande och, som jag ser det, onödiga kostnaden för branschen/näringslivet, men icke – inte ett ord från Nutek. Märkligt, är det inte Nutek:s uppgift att uppmärksamma onödiga kostnader?

Jag vill tro att det sunda förnuftet ska segra, men ibland får man hjälpa också förnuftet på traven. FAR SRS kommer därför att fortsätta att uppvakta både politiker och regeringskansliets tjänstemän i denna fråga. Vi har dessutom framfört till Revisorsnämnden att tillsynsmyndigheten – om kravet på prov inte tas bort – borde erbjuda ett anpassat prov för revisorsexamen. Ett sådant prov kan utgå från de godkända revisorernas långa yrkeserfarenhet och därmed ges ett annat format. Det måste gå.

Och Irev har lovat att erbjuda anpassade förberedelseseminarier som beaktar målgruppens kompetens och erfarenhet. Det går att göra anpassningar.

Att kritisera har sin tid, att försöka påverka har sin tid. Att ta det säkra för det osäkra har också sin tid. Därför tar jag varje tillfälle att uppmuntra alla som saknar examen att gå upp i examen, och att inte vänta för länge med det. Det är lätt för mig, som aldrig har behövt avlägga ett revisorsprov, att säga detta men till slut måste man göra en förändring till sin egen.

Dan Brännström är FAR SRS generalsekreterare.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...