Innehåll

Balans nr 2 2009

Noteringar: Svensk standard för redovisningskonsulter försenad – men den är på gång

FAR SRS och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF aviserade i slutet av sommaren att man tillsammans skulle vidareutveckla Reko till att bli Svensk standard för redovisningskonsulter.

Förhoppningen var i slutet av sommaren att den nya standarden skulle vara klar den 1 januari 2009. Hur har det gått?

– Under hösten har det tagits fram ett förslag som både SRF och vi kikar på nu. Parallellt med detta diskuterar vi avtalsfrågor, remissförfarande och hur organisationernas kvalitetskontroll ska synkroniseras. En gemensam standard förutsätter naturligtvis att båda organisationerna har en likartad kvalitetskontroll av redovisningskonsulter, berättar FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström, som hoppas att snart kunna presentera en tidplan för lanseringen av standarden.