Innehåll

Balans nr 2 2009

Redovisning: Ska vi ha kvar obeskattade reserver i redovisningen?

Sedan ”urminnes tider” har obeskattade reserver varit ett måste i ett aktiebolags årsredovisning. När vi översätter årsredovisningen till engelska, om den till exempel ska användas i ett internationellt sammanhang, har vi i Sverige understundom mötts av häpnad för vad det är som finns i balansräkningen. Vår internationella omvärld har inte förståelse för begreppet obeskattade reserver och vad det faktiskt är. Jag glömmer aldrig när K-SURV och L-SURV skulle översättas. Det förorsakade många glada skratt och det är väl den enda gången som skattelagstiftningen har fått mig att skratta.

Vilket grepp ska vi då ta i Sverige i framtiden? K3-regelverket är på gång och trenden borde vara att det kommer att ligga nära den internationella redovisningen som International Accounting Standards Board (IASB) står för. I praktiken borde det ligga mycket nära IFRS för PE som är IASB:s förenklingsregelverk. Detta regelverk skiljer sig mycket åt om vi jämför med K2 eller den riktiga benämningen: BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Låt oss förutsätta att så blir fallet med K3, att det kommer att bygga på IASB:s förenklingsregelverk. Då blir det nya regelverket principbaserat och bygger på samma ekonomiska teorier som är grunden i det stora regelverket från IASB.

Ska vi då ha kvar våra särsvenska obeskattade reserver i redovisningen i ett svenskt regelverk som bygger på internationell principbaserad redovisning? Bör vi inte i stället anpassa oss fullt ut och enbart redovisa uppskjuten skatt på det som i bolagens inkomstdeklarationen avsätts till obeskattade reserver.

Jag skulle uppskatta om vi kunde rensa redovisningen från denna typ av påverkan från skattelagstiftning. För vad är en obeskattad reserv, en del kapital och en del skatt. Borde vi inte då också anpassa oss så att vi enbart redovisar den uppskjutna skatten och resten som eget kapital även i svenska företag. Var under eget kapital det ska redovisas kan också diskuteras. Ska det vara bundet eller fritt? Jag tänker inte ta ställning till den frågan här även om jag har en åsikt. Men en sak torde vara klar, att utdelningsbart blir det inte med tanke på aktiebolagslagens regler.

Om det blir så att vi, i mitt tycke helt felaktigt, har kvar skattereglerna i redovisningen, hur ska då Bokföringsnämnden kunna fortsätta att förenkla? Våra politiker är i full gång att förenkla för företagen både här i Sverige och inom EU. Inom EU ska alla direktiv som berör små företag ses över med devisen ”Think small first”.

Det hela höll på att ta en ända med förskräckelse i slutet av oktober under förra året. Då kom det ett förslag från en ledamot i Juri, som är ett juridiskt utskott inom EU. I korthet så föreslog ledamoten att mikro-företag inom EU inte skulle omfattas av fjärde bolagsdirektivet. Han föreslog dessutom att gränsen för mikroföretag skulle dubbleras, samt att mindre företag inom EU inte skulle behöva offentliggöra sin årsredovisning. För oss i Sverige skulle detta ha inneburit att 90 procent av alla svenska aktiebolag inte skulle göra en årsredovisning samt att 99 procent av alla Sveriges företag inte skulle sända in årsredovisningen till Bolagsverket.

Lyckligtvis drogs detta förslag tillbaka, men det berodde på att det blev en mindre storm nere i Bryssel med protester, samt att EU-kommissionen inte var helt övertygad om detta förslags förträfflighet. Heder till kommissionen och de som lobbade. Tänk vilka konsekvenser detta skulle få för oss i Sverige med tanke på att vår svenska förenklingsutredning har föreslagit att årsbokslutet ska tas bort ur bokföringslagen och att det bara ska finnas förenklade årsbokslut. 80 procent av alla svenska aktiebolag skulle bara upprätta ett förenklat årsbokslut, det vill säga Kl.

Just årsbokslutet måste enligt min mening finnas kvar i bokföringslagen eftersom det i praktiken är många som använder det, samt att det ger företag som enligt lagen kan göra ett förenklat årsbokslut en möjlighet att göra ett mer förfinat.

Men ska vi tala om förenklingar och skicka en signal till våra politiker inom EU och Sverige är det väl: Ta itu med momslagstiftningen, nu!

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor och chef för FAR SRS redovisningssektion caisa.drefeldt@farsrs.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...