Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: Ny lag om penningtvätt

Den 15 mars träder den nya lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Revisorsnämnden (RN) kommer att fungera som tillsynsmyndighet för revisorers tillämpning av lagen.

– Vi ingår i ett samrådsorgan, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter, med kansli på Finansinspektionen, berättar RN:s direktör Peter Strömberg.

Kommer RN att utarbeta särskilda riktlinjer för revisorer?

– Vi vill ha en dialog med branschen (FAR SRS) innan vi skriver några riktlinjer. Tills vidare finns ju de gamla riktlinjerna som FAR och SRS tog fram, vilka är bra.