Innehåll

Balans nr 4 2009

Noteringar: EU-förslag om förenklingar för mikroföretag – svek eller löfte?

EU-kommissionen föreslår att de minsta företagen inom EU ska slippa upprätta årsredovisning. Förslaget är en del av kommissionens mål att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till år 2012. Enligt kommissionens beräkningar kommer förslaget att innebära årliga besparingar på runt 6,3 miljarder euro, eller i genomsnitt 1 200 euro per företag. Förslaget innebär att de minsta aktiebolagen undantas från det fjärde direktivet om årsbokslut (78/660/EEG), vilket innebär att företagen inte behöver upprätta årsredovisning som baseras på EU-gemensamma principer.

FAR SRS är kritisk till förslaget och menar att det i slutändan inte kommer att leda till några besparingar för mikroföretagen. Dessa synpunkter har framförts i ett brev till den svenska regeringen.

– Det är bra att EU jobbar med förenkling, men det här är ett panikartat försök att minska kostnaderna. Man sparar inte pengar bara för att nödvändiga inslag i affärslivet görs frivilliga. Snarare ökar företagens transaktionskostnader om alla länder får olika regler, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Kommissionen har i sin konsekvensanalys påpekat att om kravet på årsredovisning tas bort så är det sannolikt att många länder kommer att införa redovisningsregler som öppnar upp för en redovisning inför skattemyndigheterna. Kostnaden för detta har inte varit möjlig att beräkna. Hur stor besparingen blir för företagen är därmed en öppen fråga.

– Konsekvensanalysen är inte övertygande på någon punkt, kanske för att hela syftet med begreppet mikroföretag har varit oklart. Det har saknats en helhetssyn. Utgångspunkten borde ha varit att underlätta för mikroföretag att göra affärer inom och över landsgränser. Då tror jag att vi i förslaget hade fått se en förenklad men fortsatt harmoniserad redovisning men också lätt åtkomst till företagens årsredovisningar, säger Dan Brännström.

Enligt kommissionen är bakgrunden till förslaget att de allra flesta mikroföretagen är verksamma på den inhemska marknaden med inga eller få gränsöverskridande transaktioner. Samtidigt ska dessa företag ofta följa samma rapporteringsregler som de stora bolagen. Kommissionens uppfattning är att detta medför en oproportionerligt stor administrativ börda.

FAR SRS delar inte kommissionens uppfattning att mikroföretagens intressenter nästan uteslutande finns inom respektive land.

FAR SRS är däremot positiv till en fortsatt harmonisering av redovisningen i de europeiska länderna och menar att den processen måste fortsätta.

– De små företagen måste också få dra nytta av alla affärsmöjligheter som EU:s inre marknad erbjuder. Annars sviker EU de små företagen. Därför är det viktigt att fortsätta förenklingsarbetet inom ramen för harmoniserade regelsystem, säger Dan Brännström.

Begreppet mikroföretag omfattar företag med en balansomslutning som inte överskrider 500 000 euro och en nettoomsättning som inte överskrider 1 000 000 euro. Dessutom får företaget inte ha fler än tio anställda under räkenskapsåret.

Kommissionens förslag har skickats vidare till EU-parlamentet och ministerrådet för beslut.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...