Innehåll

Balans nr 4 2009

Noteringar: Överskott på ekonomer

Enligt en ny rapport från Högskoleverket kommer det att bli ett överskott på nyutbildade ekonomer om tre till fyra år.

Man förväntar sig en stor efterfrågan på högskoleingenjörer och tandläkare. Även arkitekter och hortonomer kan räkna med jobb i framtiden.

Eftersom ekonomutbildningen är en av de största högskoleutbildningarna så kommer många ekonomer ut på arbetsmarknaden inom tre–fyra år. Men efterfrågan kommer enligt Högskoleverket inte att öka i samma takt.

Cecilia Nordling på Högskoleverket poängterar att de hoppas att prognosen inte stämmer.

– Förhoppningen är att vår prognos inte stämmer. Meningen är att lärosätena ska ha detta som underlag när de planerar sina utbildningar. Vi vill också att studenter ska bli medvetna om att det kan finnas en risk för ett överskott inom just deras utbildning inom några år. Men om man är intresserad av att studera något ska man givetvis göra det ändå, säger hon.